Search
  • יניב ששון - מתכנן פרישה

איך זה עובד? - או במילים אחרות מאיפה מתחילים לתכנן

"תכנית טובה היום עדיפה על תכנית מושלמת מחר" ג'ורג' פאטון

זו היא נקודת המוצא שלנו, Preplan מספקת שירותי תכנון פיננסי ופנסיוני תוך הסתכלות הוליסטית וראייה ארוכת טווח של צרכי הלקוח. תהליך התכנון מתחיל בבחינה וניתוח של התיק הפיננסי והפנסיוני שלכם תחת מבחני מתח שונים המתייחסים בעיקר למקרים ביטוחים אותם אתם צפויים לפגוש במהלך חייכם. החל מהמקרים הברורים מאליו של פרישה ופנסיה ( קרנות השתלמות, קופ"ג, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים( , דרך בחינת הסיכונים השונים שאתם עשויים להיפגש עמם כגון אובדן כושר עבודה, בריאות ,סיעוד וכלה בבדיקה של הנכסים הפיננסים השונים שיש ברשותכם ( חסכונות, פיקדונות, כסף פנוי נזיל, תיקי השקעות וכדומה) והתאמה של אלטרנטיבות רלוונטיות. לאחר הבדיקה הניתוח ומיפוי התיק נציג בפניכם את המסקנות אליהן הגענו וההמלצות שלנו להמשך הטיפול בתיקכם.

3 views0 comments