top of page

ביטוח בריאות - כל הסיבות הנכונות

ביטוח בריאות פרטי יכול למנוע קריסה כלכלית, להציל את חייכם ולעזור לכם להתמודד עם מצבים רפואיים מורכבים שעלותם יכולה להגיע פעמים רבות לעשרות ואף מאות אלפי שקלים - ביטוח בריאות!ביטוחי בריאות - כל הסיבות הנכונות
ביטוח בריאות פרטי

הסיבות העיקריות בגללן חובה להחזיק גם בביטוח בריאות פרטי :

כיסוי למקרים בהם אין כיסוי מלא דרך קופות חולים והרפואה הציבורית - מקרים כגון השתלות בארץ ובחו"ל, וכיסוי לתרופות מחוץ לסל הבריאות אשר אינן ממומנות על ידי קופת החולים.

כיסוי לטכנולוגיות מחליפות ניתוח - הרפואה בעולם מתקדמת בצעדי ענק, קיימים היום מספר גדול של ניתוחים אשר בעבר דרשו פעולה פולשנית והיום מבוצעים בטכנולוגיות מתקדמות ללא צורך בפעולה פולשנית.

רפואה פרטית מתקדמת - כיסוי לתרופות מתקדמות אשר אינן נמצאות בתוך סל הבריאות, מעבר לכך סל הבריאות בישראל פועל על פי תקיציבים ולפי כך מוגבל ביכולות שלו לתת מענה לכלל האוכלוסיה, לשם המחשה בביטוח בריאות הראל נכון להיום קיים כיסוי של כ 1,000,000 ש"ח המתחדש אחת לשנה.

הגנה כלכלית על המשפחה - מקרה ביטוחי בתחום הבריאות עשוי להביא במקרים רבים משפחות למצוקה כלכלית קשה, וקושי רב באיתור וגיוס כספים, העלות של הרפואה המודרנית המתקדמת עשויה להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים בשנה. מימון של ניתוחים מתקדמים, אבחונים, יעוץ בדיקות וכדומה, ביטוח בריאות פרטי נותן כיסוי אשר מספק מעטפת הגנה כלכלית כמעט מלאה. לשם ההמחשה בביטוח בריאות הראל במקרה של השתלות קיים כיסוי מלא ללא תקרה. ומעבר לכך ניתן להוסיף כיסוי כספי למגוון רחב של מקרים וסיטואציות רפואיות.

חשיפה מהירה! לרפואה המודרנית - ביטוח בריאות פרטי ( לדוגמא - ביטוח בריאות הראל) נותן את האפשרות לאבחון מהיר, יעוץ רפואי מתקדם ועזרה באיתור הטיפול הטוב והמתאים ביותר שקיים למצב רפואי נתון.
Comments


bottom of page