top of page

היתרונות בביטוח בריאות פרטי


ביטוח בריאות פרטי
ביטוח בריאות פרטי - יתרונות

בבסיס אמונתינו, בחברת פריפלן, היא החשיבות המהותית יש לביטוח בריאות עבור לקוחותינו. הבנה זו נובעת מההיקף המצומצם שמספקת הרפואה הציבורית עבור אזרחיי המדינה. הביטחון הבריאותי, כחשוב לכולנו, אינו מקבל מענה רחב בשירותיי הרפואה הציבורית ולכן הזרח מחפש את המענה בשירותיי רפואה רחבים שניתנים בביטוח בריאות פרטי.

כאשר הכול בסדר מבחינה בריאותית, הרפואה הציבורית יכולה לתת מענה. אך גם במצב זה , כאשר ישנם שירותים רפואיים מסוימים שדורשים מענה מהיר ויעיל,

גם אז לא תמיד ניתן למצוא מענה בביטוח בריאות שמספקת המדינה. המצב מהותי וחשוב ביותר,הינו כאשר אנו נדרשים לטיפול/תרופה שאינה כלולה ב"סל הבריאות". לכן, אנו נדרשים להבטיח את בריאותינו בעזרת ביטוח בריאות פרטי , אשר יהיה רחב ומקיף ככל הניתן. יתרונותיו של ביטוח בריאות פרטי הינם בשירותים ובתרופות שלא ניתן לקבל ללא ביטוח בריאות פרטי. שירותים/תרופות אלו יכולים להציל חיים, ולשפר מהותית את איכות הטיפול הרפואי הנדרש לאדם. מכאן נובעים היתרונות הנפשיים והכלכליים שמספק ביטוח בריאות זה. מבחינה נפשית- בין אם אנו זקוקים לשירות רפואי בהווה או נזדקק לו בעתיד, נוכל לקבל שקט ורוגע נפשי עצם כיסויו של ביטוח הבריאות. מבחינה כלכלית- כיסוי להשתלות, ניתוחים פרטיים, טיפולים אמבולטוריים ,ניתוחים וטיפולים בחו"ל, תרופות שאינן ב"סל הבריאות" ועוד. מבחינה איכות הטיפול הרפואי- בחירת הרופא המנתח, חדריי אשפוז פרטיים, תכיפות וזמינות של תורים ועוד.

אנו מדגישים יתרונות אלו, כדיי להעלות את המודעות והחשיבות שיש לביטוח בריאות פרטי עבור לקוחותינו. אך מוסיפים ומדגישים כי בחירת ביטוח בריאות צריכה להיות שקולה ומקצועית. לכן, אנו בחברת פריפלן, מתוך ניסיון ומקצועיות רבה שצברנו במהלך השנים, נוכל להתאים עבור לקוחותינו באופן הטוב והאיכותי ביותר את ביטוח הבריאות הטוב ביותר.

Comentarios


bottom of page