top of page

מדד מחירים אחרון ל 2023 | סקירה שבועית ישראל | ניהול תיקים, פוליסת חיסכון


בישראל, להערכתנו מדד המחירים לצרכן צפוי להישאר (ביום שישי) ללא שינוי, מדד תשומות הבניה צפוי לזנק

סקירה כלכלית ישראל | פריפלן פמילי אופיס, ניהול תיקים, פוליסת חיסכון פיננסי

בישראל, להערכתנו מדד המחירים לצרכן צפוי להישאר (ביום שישי) ללא שינוי, מדד תשומות הבניה צפוי לזנק.

בשישי הזה יתפרסמו מדדי המחירים לנובמבר כאשר אנו צופים מדד סביב ה-אפס. עלייה במחירי המזון, והפירות-ירקות בהשפעת המלחמה תקוזז עם ירידה במחירי הריהוט, הביגוד והרכבים. בנוסף, נראה פרסום ראשוני רשמי של מדד מחירי הדירות לאחר פרוץ המלחמה. בנוסף, להערכתנו בעקבות המחסור בפועלי בניין ועליית השכר של הפועלים הזרים נראה עלייה של מדד תשומות הבנייה בחודשים הקרובים כאשר עלות השכר מהווה כ-40 אחוז מהמדד.

 

השנה כבר הסתיימה, צריך לדאוג שהגירעון בשנה הבאה לא יזנק.

גם בנובמבר נתוני הכנסות והוצאות הממשלה הושפעו מהמלחמה, אך יש לציין שלא נרשמה הידרדרות נוספת בהשוואה לאוקטובר. הכנסות המדינה ממסים עמדו על כ-30 מיליארד ₪ (בדומה לאוקטובר) ירידה של כ‑12 אחוזים בהשוואה לנובמבר בשנה שעברה. תרמו לכך הצמצום בפעילות הכלכלית, המשך הירידה בהכנסות מנדל"ן, ירידה חדה ביבוא כלי רכב, עלייה בהחזרי מקדמות מס לצד המשך דחיית חלק מהמיסים לשנת 2024. הצד השני של המשוואה הוא הוצאות המדינה שהיו גבוהות על כ-47 מיליארד ₪, אך ירדו בהשוואה לאוקטובר כאשר המשך עלייה בהוצאות מערכת הביטחון קוזזו עם ירידה בהוצאות המשרדים האזרחיים.

 

לאור זאת הגירעון כאחוז מהתוצר עלה ל-3.4 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים וסביר שנסיים את השנה בגירעון של מעט מעל ל-4 אחוזים. לגבי 2024 אנו ממשיכים להדגיש שעל הממשלה לבצע התאמות פיסקליות רחבות כדי שהגירעון כאחוז מהתוצר לא יחצה משמעותית את רף ה-5 אחוזים, לצד תוכנית אמינה להורדת הגירעון באופן הדרגתי בשנים הבאות, אחרת הדבר יקשה על בנק ישראל להוריד את הריבית בצורה משמעותית.


טלפון: 050-8494444 או במייל: info@preplan.co.il
סקירה כלכלית, ניהול תיקים, פוליסת חיסכון ומה שבניהם

הסקירה הכלכלית מפורסמת אחת לשבוע על ידי מחלקת המחקר והכלכלה של הראל ניהול תיקים, פוליסת חיסכון פיננסי וקופת גמל להשקעה . באמצעות פריפלן פמילי אופיס ניתן לפתוח של ניהול תיקים החל מ 300,000 ש"ח. בנוסף ישנם פתרונות השקעה נוספים באמצעות פוליסת חיסכון פיננסי וקופות גמל להשקעה המאפשרים ניהול תיקים בסכומים נמוכים יותר.


טלפון: 050-8494444 או במייל: info@preplan.co.il


פריפלן - פמילי אופיס, עוסקת בתכנון פיננסי ופנסיוני, פיננסים השקעות ופנסיה עם ותק של מעל 15 שנים, האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות ט.ל.ח

Comments


bottom of page