top of page

מסלול אג"ח חדש | מור קופת גמל להשקעה

בית ההשקעות מור גמל ופנסיה בע"מ משיק מסלול השקעות חדש החל מחודש יולי 2023. מסלול ההשקעות החדש ב מור קופת גמל להשקעה מצטרף אל המסלולים הקיימים כבר היום ונותן ללקוחות את האפשרות לגוון את תיק ההשקעות הקיים באמצעות קופת גמל להשקעה.

או במייל: info@preplan.co.il


מור קופת גמל להשקעה - אג"ח ( מ"ה 14482)

מדיניות ההשקעה של מור קופת גמל להשקעה הינה חשיפה לנכים הבאים בארץ ובחו"ל: איגרות חוב סחירות ולא סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, איגרות חוב להמרה ופקדונות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, בהתאם לתנאי השוק ולהחלטת מנהלי ההשקעות. חשיפה תושג באמצעות השקעה בנגזרים, קרנות סל, קרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת נכסי המסלול תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.באמצעותנו ( פריפלן פמילי אופיס) והמתכנן הפיננסים שלנו ניתן לבנות תיק השקעות באמצעות קופת גמל להשקעה. תוך כדי התאמה של ההשקעה הנכונה לכם ביותר בתנאים הטובים ביותר, פקדון שקלי, פוליסת חיסכון פיננסי, קופת גמל להשקעה או תיק השקעות מנוהל.


או במייל: info@preplan.co.il


מור קופת גמל להשקעה - שילוב מסלול אג"ח בתיק השקעות*

סביבת ההשקעות היום מאתגרת ומורכבת במיוחד. מצד אחד ריביות גבוהות שלא נראו פה שנים, מצד

שני שוק מניות גלובאלי שמזנק מתחילת השנה, עם סביבת מכפילים גבוהה. אומנם עברנו את שיא

האינפלציה, אך היא עדיין גבוהה ודביקה, כלומר יורדת לאט וקשה להחזיר אותה לטווח היעד. לאור זאת,

להערכתנו סביבת הריבית תישאר גבוהה למשך זמן.

רמות המכפילים הגבוהות בשוק המניות והתשואות הגבוהות בשוק איגרות החוב, הופכות להערכת "מור" את

אפיקי החוב השונים למעניינים ביותר כיום, ביחס סיכוי-סיכון. אחרי שנים בהן הריבית בעולם הייתה אפסית,

ואפיק איגרות החוב לא היה מעניין מספיק להשקעה, אנו מעריכים שכיום התשואות בשוק החוב גבוהות,

וניתן לקבל תשואות נאות, לאורך זמן, בסיכון נמוך משמעותית ביחס לאפיק המנייתי.


או במייל: info@preplan.co.il


*מטרת מאמר זה היא אינפורמטיבית בלבד ואין בה כדי להוות מידע מלא וממצה. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ המותאם לצרכים האישיים של כל לקוח/ה. האמור מפרט את מדיניות ההשקעות הצפויה של קופות הגמל וקרן ההשתלמות המפורטות לעיל החל מיום 3.7.2023 . למידע נוסף על מדיניות ההשקעה של מסלולי ההשקעה המנוהלים על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ ומסמך מדיניות ההשקעה המוצהרת המעודכן שמפרסמת החברה ראו באתר האינטרנט בכתובת: www.moreinvest.co.il . החברה רשאית לשנותאת אופי מדיניות ההשקעה או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.


פריפלן - פמילי אופיס, עוסקת בתכנון פיננסי ופנסיוני, פיננסים השקעות ופנסיה עם ותק של מעל 15 שנים, האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות ט.ל.ח

Комментарии


bottom of page