top of page

סיכום וובינר 2/3/2023: חלק 2 - סקירה כלכלית

אמיר ארגמן - סמנכ"ל כלכלן ואסטרטג "כלל ביטוח ופיננסים בע"מ"

  1. אי הוודאות הכלכלית בישראל תמשך עד אשר נבין האם הרפורמה המשפטית תעבור, ובנוסף נבין האם תהיה לכך השפעה על הכלכלה הישראלית ועל גופי הדירוג השונים בעולם.

  2. ריבית ואינפלציה עולמית - אחרי מספר חודשים של העלאות ריבית כתגובה לאינפלציה העולה. עדיין לא רואים את סוף תהליך העלאות הריבית. התחזיות הכלכליות בעולם לא מדברות על הדרדרות של המצב הכלכלי העולמי.

  3. התנהגות המניות - ניתן לראות כי תקופה ארוכה שוק המניות הישראלי התנהג בצורה קורלטיבית לשוק המניות בעולם לאורך זמן. בתקופה האחרונה רואים כי יש חוסר קורלציה, ייתכן כי אחת ההשפעות האפשריות הינה הסטה של הכספים להשקעות בעולם ופחות השקעה בישראל, נדע זאת בהמשך במידה והתהליך ימשיך.

  4. הריבית הריאלית לאורך 10 שנים גבוה מישראל אחרי שנים רבות שהמצב היה הפוך.

  5. מט"ח - ניתן לראות כי ייתכן ושער הדולר/שקל מושפע כתוצאה מהוצאת כספים מישראל, הסטה של השקעות לכיוון השקעות גלובליות וככל הנראה התערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח

  6. מכשירי השקעה במנבאים רמת סיכון CDS - אין דרמה בולטת ועלייה נוכחית ברמת הסיכון של ישראל, ישראל עדיין מדורגת גבוה ברמה העולמית

בשורה התחתונה, פיזור סיכונים בתוך תיק ההשקעות של הלקוחות הוא הכרח, לא רק בגלל המצב הקיים אלא כדרך התנהלות בתוך תיק ההשקעות, פיזור בין מגוון גדול ורחב של אפיקים על מנת להוריד את התנודתיות בתיק.


למידע נוסף בנושא השקעות אלטרנטיביות ותכנון פיננסי ופנסיוני מותאם אישית אתם מוזמנים ליצור קשר עם:

יניב ששון מנכ"ל פריפלן , תכנון פיננסי ופנסיוני בטלפון 050-8494444Commentaires


bottom of page