top of page

היציבות לפני הכל | מלחמת "חרבות ברזל" סקירה כלכלית 24/10/23 | ניהול תיקים

שמירה על היציבות בישראל לפני הכול | סקירה כלכלית ניהול תיקים

בנק ישראל הדגיש שעל רקע המלחמה מדיניות הבנק מתמקדת בייצוב השווקים הפיננסים, הפחתת אי-הוודאות ואספקת נזילות בשווקי המט"ח כפי שעשה בשבועיים האחרונים. הבנק מציין שהפיחות בשקל מהווה סיכון משמעותי לקצב האינפלציה. בנוסף, הנגיד ציין שמגבלות על היצע העבודה (על רקע גיוס המילואים, סגירת מוסדות החינוך ויציאת עובדים זרים), לצד פגיעה ביכולת הייצור והפרעות בשרשראות האספקה יפעלו להעלאת האינפלציה בטווח הקצר. יחד עם זאת, הנגיד הדגיש את הצורך של הבנק לשמור על דרגות חופש בתקופת אי הוודאות ושהם יגיבו בכל הכלים המוניטריים בהתאם להתפתחויות של המלחמה והאינפלציה. (בקיצור, מבחינתם לכאורה כל האפשרויות על השולחן)

בשורה התחתונה בנק ישראל מדגיש שהפוקוס כרגע הוא על שוק המט"ח ושהוא רוצה למנוע פיחות חד שיחלחל לאינפלציה ולציפיות לאינפלציה דבר שיכול לגרום לנזק משמעותי יותר מהתועלת בהורדה זמנית של הריבית. להערכתנו לנוכח זאת ועל רקע התחזית הנוכחית שלהם ל- 2024 הריבית תישאר ללא שינוי גם בהחלטה הבאה.
אם המלחמה תתרכז בדרום, בנק ישראל צופה שהפגיעה תהיה מתונה

חטיבת המחקר פרסמה תחזיות מעודכנות (ולהערכתנו אופטימיות) לשנה הבאה. בשלב זה התחזיות מתבססות על ההנחה שחלק הארי של הלחימה יתרכז בחזית הדרום, שהלחימה לא תימשך מעבר לרבעון הנוכחי ושהפעילות הכלכלית ערב המלחמה חזקה יותר מהערכות שלהם מלפני 3 חודשים. הבנק צופה צמיחה של 2.3 אחוזים השנה (בדומה להערכתנו) ו‑2.8 אחוזים בשנה הבאה כאשר ההאטה בצריכה הפרטית תקוזז על ידי עלייה חדה בצריכה הציבורית וביצוא. תוך כדי עלייה מתונה בלבד בשיעור האבטלה ובגירעון ל-3.5 אחוזים בלבד (נמוך מידי להערכתנו). הבנק צופה שבעוד כשנה האינפלציה תהיה כ-2.9 אחוזים ולאור זאת הוא צופה שהריבית תהיה 4.0 עד 4.25 אחוזים.


פריפלן פמילי אופיס | סקירה כלכלית שבועית

ועדת ההשקעות שלנו מתכנסת אחת לשבוע על מנת לדון במצב הכלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" והשינויים הצפויים בתיקים המנוהלים וההשקעות של לקוחותינו. פריפלן פמילי אופיס מספקת שירות ניהול תיקי השקעות באמצעות מכשירים פיננסים מגוונים לרבות ניהול תיקים, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, השקעות אלטרנטיביות ועוד. כחלק מהשירות שלנו אנו פועלים מול מרבית חברת הביטוח, בתי ההשקעות וגופים פיננסים נוספים.
טלפון: 050-8494444 או במייל: info@preplan.co.il


פריפלן - פמילי אופיס, עוסקת בתכנון פיננסי ופנסיוני, פיננסים השקעות ופנסיה עם ותק של מעל 15 שנים, האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות ט.ל.ח

Comments


bottom of page