top of page

חדש - מסלול השקעה פאסיבי כללי | ילין לפידות קופת גמל להשקעה

מסלול השקעות פאסיבי: מסלול השקעות המנוהל באמצעות מכשירים עוקבי מדד בארץ ובעולם, חלוקת ההשקעות והנכסים במסלול הפאסיבי נקבע על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בגוף הפיננסי המנהל.
אופי המסלול: מסלול השקעות כללי שעוקב אחרי מדדים שונים בחו"ל ובעל חשיפה גבוה למט"ח.
ילין לפידות קופת גמל להשקעה

בית ההשקעות ילין לפידות מצטרף לשאר השחקנים בשוק ומשיק מסלול השקעות פאסיבי חדש בקרן ההשתלמות ובקופת גמל להשקעה. המסלול החדש מצטרף לשאר מסלולי ההשקעה הקיימים כיום במסגרת ילין לפידות קופת גמל להשקעה.


בהמשך למגמה ההולכת וגוברת בשנה האחרונה בו משקיעים רבים מנתבים חלק הולך וגדל של תיק ההשקעות שלהם לחו"ל ובמקביל, המגמה בשאר בתי ההשקעות להקים מכשירים עוקבי מדד גם במכשירים פיננסים נוספים כגון קרנות פנסיה, פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, וקרנות השתלמות גרמו לילין לפידות להצטרף למגמה.


ילין לפידות קופת גמל להשקעה - מסלול השקעה פאסיבי כללי

המסלול הפאסיבי החדש של ילין לפידות ניתן לרכישה במסגרת 2 מכשירים פיננסים: קרן השתלמות וילין לפידות קופת גמל להשקעה. על פי הפרסומים של בית ההשקעות ילין לפידות, המסלול הפאסיבי ישקיע את נכסיו במכשירים עוקבי מדד ( כגון תעודות סל) אשר יעקבו אחרי מדדים שונים בחו"ל. בנוסף חשוב לשים לב כי במסלול קיימת חשיפה גבוהה למט"ח ומניות מה שהופך את המסלול למסוכן ודורש התאמה של המסלול באופן פרטני למשקיע באמצעות מתכנן פיננסי או סוכן ביטוח פנסיוני.


מדיניות השקעה צפויה בילין לפידות קופת גמל להשקעה נכון לשנת 2023

מדד ייחוס (6)

גבול שיעור החשיפה הצפויה

טווח סטייה

שיעור חשיפה צפוי לשנת 2023

אפיק השקעה (2)

s&p500 57% NASDAQ 100 18% , STOXX 600 18% , MSCI EM 7%

39%-51%

+/-6%

45%

מניות

מניות בישראל 0%, מניות בחו"ל 45%

מתוך זה: מניות בישראל

ICE U.S. TREASURY 1-3Y 100%

10%-20%

+/- 5%

15%

אג"ח ממשלתי (3)

iBOX USD LIQUID IG 75%, MARKIT IBOX USD HIGH YIELD CAPPED 15% , BLOOMBERG EURO CORPORATE BOND 10%

29%-41%

+/- 6%

35%

אשראי וקונצרני

ריבית פח"ק 100%

0%-10%

+/- 5%

5%

עו"ש ופקדונות קצרים (3)

100%

סה"כ

דולר ארה"ב 85%, אירו 15%

74%-86%

+/- 6%

80%

מט"ח (5)

מגבלת עמלת ניהול חיצוני 0.25%

הערות ילין לפידות קופת גמל להשקעה:

  1. בעת קבלת החלטות השקעה נלקחים בחשבון, בין היתר, היבטי ESG לפי מתודולוגיה שאושרה ע"י ועדת ההשקעות.

  2. למדיניות החברה בנושא ESG ראו פרסום באתר האינטרנט של החברה.

  3. שיעור החשיפה באפיק ההשקעה הינו שיעור החשיפה האפקטיבי הכולל גם השקעה באמצעות אופציות, חוזים עתידיים וקרנות סל.

  4. אג"ח ממשלתי, עו"ש ופקדונות קצרים: לא כולל עו"ש, פקדונות קצרים וממשלתי המוחזקים כנגד השקעה בחוזים עתידיים ואופציות.

  5. אג"ח קונצרני ואשראי, לא כולל אג"ח ממשלתי, עו"ש ופקדונות קצרים.

  6. שיעור חשיפה אפקטיבי הכולל השקעה באמצעות אופציות, חוזים עתידיים, קרנות סל - על מדדים צמודי מט"ח ו/או בחו"ל. מחושב מסך שווי הקופה.

  7. שיעור השינוי במדדי מניות חו"ל יחושב ללא השפעת המטבע בו נקוב המדד (לעניין חשיפה מטבעית, ראו התייחסות נפרדת).

ילין לפידות גמל להשקעה - מסלול פאסיבי, דף מוצר

עדכון בדבר הקמת מסלול השקעה חדש
.pdf
הורידו את PDF • 447KB


או במייל: info@preplan.co.il

טלפון: 050-8494444


פריפלן - פמילי אופיס, עוסקת בתכנון פיננסי ופנסיוני, פיננסים השקעות ופנסיה עם ותק של מעל 15 שנים, האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות ט.ל.ח
Comentarios


bottom of page