top of page
Stock Trading Graph

השקעות אלטרנטיביות

Preplan השקעות אלטרנטיביות פועלת באופן שוטף ויומיומי מול מספר גדול של גופים פיננסים מובילים בארץ ובעולם בתחומים רבים ומגוונים של השקעות אלטרנטיביות בניהן: נדל"ן מניב בארץ ובעולם, אשראי לטווח קצר, מטבעות קריפטוגרפיים, אשראי צרכני, קרנות גידור ועוד. קרנות ההשקעה האלטרנטיביות המתאימות ברובן ללקוחות כשירים מציעות עולם מגוון של השקעות המאופיינות בקורלציה נמוכה לשוק ההון ומסייעת בהקטנת התנודתיות בתיק ההשקעות הכולל. לקריאה נוספת בנושא

סוגי קרנות השקעה אלטרנטיביות

  • קרנות אשראי - השקעה בחוב שאינו סחיר ע"י מתן הלוואות במגוון רחב של אלטרנטיבות ואסטרטגיות השקעה

  • קרנות Private Equity - השקעה בחברות בעלות פוטנציאל השבחה, במגמה לשפר את רווחיותן ולאר מספר שנים לממש את ההשקעה בהם

  • קרנות הון סיכון 

  • קרנות גידור - מטרתן של קרנות הגידור הינה להניב למשקיעים רווחים בכל תנאי וללא קשר למצב השוק (מניות, אג"ח, מטבעות, סחורות, אופציות) 

  • קרנות תשתיות - השקעה בתשתיות

  • קרנות נדל"ן - השקעה בנכסי נדל"ן, באפיקי השקעה שונים. מטרת הקרנות הינה מכירת הנדל"ן לאחר השבחתו כעבור מספר שנים

Image by AbsolutVision
Graph

למי מתאים השקעות אלטרנטיביות

שילוב של השקעות אלטרנטיביות כחלק מתיק ההשקעות הכולל יכול ליצור גיוון בתיק ההשקעות אשר יכול להוריד את סטיית התקן והתנודתיות בתיק ההשקעות. תיק השקעות אלטרנטיבי בדרך כלל תתאים ללקוחות כשירים כהגדרתם בחוק ולהשקעות החל מ 500,000 ש"ח . לניהול תיק השקעות קטנים יותר קיימים פתרונות אחרים אשר נשמח להציג ולספר לכם עליהן. 

bottom of page