top of page

פוליסת חיסכון

ניהול תיק השקעות באמצעות פוליסת חיסכון החל מ  100,000 ש"ח 

מיסוי ליווי והכוונה לפרישה

מיועד ללקוחות לפני פרישה החל מגיל 60, תכנון הפרישה והתנהלות מול מס הכנסה

המוצרים והשירותים שלנו

קופת גמל להשקעה  

ניהול תיק השקעות קטן באמצעות קופת גמל להשקעה  עד 76,000 ש"ח לשנה 

ניהול תיקים | תיק השקעות מנוהל

ניהול תיק השקעות החל

מ 350,000 ש"ח 

תכנון פיננסי ופנסיוני | צ'ק אפ פיננסי ופנסיוני

בדיקה מלאה ומקיפה של התיק הפיננסי והפנסיוני

השקעות אלטרנטיביות | ללקוחות כשירים

מגוון גדול של השקעות אלטרנטיביות ללקוחות כשירים החל מ 500,000 ש"ח 

למידע נוסף

מה כולל השירות? 

 • פגישה טלפונית מקדימה ואיסוף נתונים

 • ריכוז נתונים מהמסלקה הפנסיונית

 • ריכוז נתונים מ"הר הביטוח" 

 • פגישה  בה יינתן הסבר לגבי התיק הפנסיוני והביטוחי הקיים

 • חוברת מוצרים מרכזת ומסמך ריכוז יתרות ומוצרים מסכם

 

למי הפגישה מיועדת? 

אנשים המעוניינים לקבל ריכוז של התיק הפנסיוני והביטוחי שלהם,  עלויות וריכוז יתרות לפני פרישה, לקראת פרישה ולאחר פרישה.

 

אורך הפגישה כ 60 דקות במשרדנו.

(לפגישה בבית הלקוח עלות נוספת אשר תקבע בהתאם לאזור המגורים) 

ריכוז ומיפוי תיק פנסיוני

וביטוחי בסיסי 

790 ש"ח 

ריכוז ומיפוי בסיסי

מה כולל השירות? 

 • פגישה טלפונית מקדימה ואיסוף נתונים

 • ריכוז נתונים מהמסלקה הפנסיונית

 • ריכוז נתונים מ"הר הביטוח" 

 • ליווי והכוונה לפרישה כולל מסמך המלצות מרכז ופעולות לביצוע

 • בדיקת עלויות, התאמת רמת סיכון, מיסוי והמלצות לפריסת מס 

 • חוברת מוצרים מרכזת ומסמך ריכוז יתרות ומוצרים מסכם.

 • פגישה מסכמת 

 

למי הפגישה מיועדת? 

אנשים לקראת פרישה בדר"כ בני 55 ומעלה. כשנה לפני מועד הפרישה ובסמוך למועד הפרישה. 

אורך הפגישה כ 90 דקות במשרדנו.

*לפגישה בבית הלקוח עלות נוספת אשר תקבע בהתאם לאזור המגורים

** העלות הסופית תקבע בהתאם להיקף התיק הפנסיוני, מספר המוצרים והמורכבות של התיק. 

תכנון ליווי והכוונה לפרישה

כולל מיסוי

( ללא מסמכים למס הכנסה) 

החל מ 1,990 ש"ח  **

תכנון פרישה ללא מיסוי
תכנו פרישה כולל מיסוי

מה כולל השירות? 

 • פגישה טלפונית מקדימה ואיסוף נתונים

 • ריכוז נתונים מהמסלקה הפנסיונית

 • ריכוז נתונים מ"הר הביטוח" 

 • ליווי והכוונה לפרישה כולל מסמך המלצות מרכז ופעולות לביצוע

 • בדיקת עלויות, התאמת רמת סיכון, מיסוי והמלצות לפריסת מס 

 • חוברת מוצרים מרכזת ומסמך ריכוז יתרות ומוצרים מסכם.

 • טפסים רלוונטים למס הכנסה קרנות הפנסיה וחברות הביטוח ( פריסת מס, קיבוע זכויות , קבלת קצבה ועוד) 

 • פגישה מסכמת 

 

למי הפגישה מיועדת? 

אנשים לקראת פרישה בדר"כ בני 55 ומעלה. כשנה לפני מועד הפרישה ובסמוך למועד הפרישה. 

אורך הפגישה כ 90 דקות במשרדנו.

*לפגישה בבית הלקוח עלות נוספת אשר תקבע בהתאם לאזור המגורים

** העלות הסופית תקבע בהתאם להיקף התיק הפנסיוני, מספר המוצרים והמורכבות של התיק. 

תכנון ליווי והכוונה לפרישה

כולל מיסוי

( כולל מסמכים למס הכנסה) 

החל מ 2,590 ש"ח **

מה כולל השירות? 

 • קבלה וריכוז נתוני מסלקה

 • ריכוז מוצרי ביטוח במסגרת הר הביטוח

 • הפקת דו"ח מסלקה מרכז 

 • חוברת מהודרת + קובץ לשליחה במייל

 

למי מיועד? 

אנשים המעוניינים לרכז את כל המידע הפנסיוני והביטוחי של שמם

 

ריכוז נתוני מסלקה

והפקת דו"ח מסכם

החל מ 490 ש"ח

ריכוז נתוני מסלקה
bottom of page