Search
  • יניב ששון - מתכנן פרישה

הראל מגוון - פוליסת חיסכון פיננסי

פוליסת חיסכון פיננסי " הראל מגוון " מספקת מגוון רחב של אפיקי השקעה ברמות סיכון שונות


חיסכון פיננסי, הראל פוליסת חיסכון
הראל מגוון, פוליסת חיסכון פיננסי

הראל מגוון השקעות - מהם מסלולי ההשקעה והאפשרויות הקיימות?

12 מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות

הראל מגוון מסלול כללי 1 - תיק השקעות משולב, המנוהל ע"פ שיקול דעת מנהל ההשקעות בפוליסת החיסכון,

על פי הפירסומים של חברת הראל המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסים באמצעות מנהל השקעות ולשמור על רמת סיכון בינונית.

הראל מגוון מסלול כללי 2 ( עד 20% מניות) - במסלול השקעות זה בפוליסה הפיננסית של הראל ישנה חשיפה של עד 20% למניות, המסלול מיועד למעוניינים בהשקעה ברמת סיכון נמוכה יחסית למסלולים הכללים האחרים הקיימים בהראל.

הראל מגוון מסלול כללי 3 ( עד 40% מניות) - מסלול הנותן למנהל ההשקעות בקרן להשקיע עד 40% מנכסי המסלול במניות, מסלול המתאים למי שמעוניין בחשיפה גבוהה לשוק המניות.

מסלול מניות ( לפחות 70% ) - המסלול המנייתי של הראל מגוון בעל חשיפה מינימאלית של 70% למניות , מסלול הנחשב למסלול ברמת סיכון גבוהה ובעל תנודתיות גבוהה.

מסלול כללי ללא מניות - במסלול זה לא תהיה חשיפה מנייתית, נחשב למסלול ברמת סיכון נמוכה יחסית למסלולים הכללים.

מסלול שקלי - מסלול המיועד למשקיע המאמין באינפלציה נמוכה לאורך זמן ומעוניין בתשואה שקלית לא צמודה.

מסלול מדדי - מסלול המיועד למשקיע המאמין כי צפויה להיות אינפלציה חיובית גבווה לאורך זמן.

מסלול מק"מ - המסלול הסולידי של הראל מגוון , מושקע במק"מ של בנק ישראל, מסלול בעל רמת סיכון נמוכה לטווח הקצר

הראל מגוון מסלול אג"ח חברות - מסלול הנותן למשקיע תיק אגרות חוב מנוהל של חברות וקונצרנים.

מסלול אג"ח מדינה - מסלול זה של הראל מגוון משקיע את הכספים באגרות חוב של מדינת ישראל, ללא מניות וללא אגרות חוב של חברות.

מסלול חו"ל - מסלול המשקיע את הכספים בנכסים פיננסים בשווקים שונים מחוץ לישראל.

מסלול מט"ח - מסלול המשקיע 90% מהכספים באיגרות חוב צמודות או נקובות במטבע חוץ.

בשורה התחתונה פוליסת חיסכון פיננסי " הראל מגוון " מאפשרת לכם גמישות מרבית, שליטה ברמת הסיכון, ושליטה מלאה על כספכם
למידע נוסף על הראל מגוון צרו עמנו קשר
1 view0 comments