top of page

מסלול השקעה אקטיבי מול פאסיבי

מהם מסלולי ההשקעה האקטיביים? ומהם הפאסיביים? מה מתאים לי כמשקיע? ומהם היתרונות של כל אחד מהמסלולים הללו. על כך בשורות הבאות.

בשנים האחרונות אנו עדים למספר הולך וגדל של מסלולי השקעה רבים ומגוונים בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל. מצד אחד - מודבר במהלך מבורך המאפשר לנו כמשקיעים גמישות רבה יותר בהשקעות שלנו, מצד שני - מרוב עצים לא רואים את היער. מסלולי ההשקעה הרבים גורמים לרוב האנשים לא לבחור ולמעשה לרוץ אוטומטית למסלולי ברירית המחדל.


אפשר לומר בצורה גסה שניתן לחלק את צורת ההשקעה שלנו ל 2 סוגים עיקריים:

מסלול פאסיבי - המשמעות הינה כי אנו בוחרים מסלול אשר עוקב אחרי מדד בורסאי מסוים ומצפים מאותו מסלול השקעות להשיא לנו תשואה דומה לתשואת המדד הנבחר. כך לדוגמא - במידה ונבחר לעקוב אחרי מדד ה S&P500, ונניח כי בשנה מסוימת המדד על ב 10%, אנו נצפה כי מסלול ההשקעות הפאסיבי שבחרנו יעלה גם הוא ב 10% ( הדוגמא הינה דוגמא כללית אשר אינה מתייחסת לשערי מטבע, דמי ניהול ופרמטרים נוספים אשר יכולים להשפיע על התשואה)


מסלול אקטיבי - מדובר על אותם מסלולי השקעה אשר מנוהלים על ידי מנהלי השקעות. אותם מנהלי השקעות מנסים "להכות" את השוק... ולהשיא תשואה גבוהה יותר מאשר המדד עצמו. אותם מנהלים השקעות יכולים להשקיע במגוון רחב וגדול של מניות , נכסים אג"ח ועוד מתחומים שונים, מדינות שונות וכדומה.
איפה ניתן למצוא את מסלולי ההשקעה המדוברים?

מסלולי ההשקעה הרבים נמצאים בכל המוצרים הפנסיונים והפיננסים הקיימים בארץ, החל מקרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל ודרך המוצרים הפיננסים השונים כגון קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות נאמנות ועוד...


למידע נוסף אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמל התאים לכם את מוצר ההשקעה הרלוונטי ביותר.

Comments


bottom of page