top of page

תחזית האינפלציה עולה | סקירה כלכלית | הראל קופת גמל להשקעה


על רקע שיפור הכלכלה המקומית, עליית השכר (ושכר המינימום), הפיחות האחרון בשקל והעלייה במחירי השילוח עדכנו את התחזית למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר והאינפלציה בשנה הקרובה כלפי מעלה.

סקירה כלכלית ישראל | מחלקת המחקר של הראל קופת גמל להשקעה

כחלק מההיערכות שלנו לשנה הקרובה במסגרת מסלולי ההשקעה בקופת גמל להשקעה אנו לוקחים בחשבון כי ציפיות לאינפלציה עולה עשויות לעצור את קצב הורדת הריבית בישראל, ובהתאמה מסלולי ההשקעה השונים הקיימים בקופת הגמל להשקעה בניהם מסלולי המתמחים באיגרות חוב.


או ליצור עמנו קשר/לשלוח הודעת ווטסאפ ישירות לטלפון 050-8494444.

או במייל: info@preplan.co.il 


השכר הממוצע למשרת שכיר רשם עלייה משמעותית של 8.8 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים עד נובמבר. כמובן, שהמספר לא משקף את התמונה האמיתית מכיוון שבמקביל נרשמה ירידה חדה במספר המשרות כתוצאה מהמלחמה, בעיקר עובדים עם שכר נמוך מהממוצע שפוטרו או הוצאו לחל"ת. כך מספר משרות השכיר ירד ב-4.3 אחוזים במהלך אותה התקופה.
 

במקביל, פורסם העדכון השנתי לשכר המינימום (47.5% מהשכר הממוצע) שיעלה על פי התכנון בתחילת אפריל בכמעט 6 אחוזים, דבר שיתמוך בצריכה הפרטית. זאת בהנחה שההעלאה לא תידחה כפי שהיה ב-2020 ו-2021 בעקבות הקורונה.

 

התחזית למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר עודכנה כלפי מעלה ל-0.1 אחוז לאור הערכות שלנו לעלייה במחירי הפירות-ירקות בניגוד לירידת מחירים על פי העונתיות הרגילה. במבט קדימה ההתאוששות הכלכלית המקומית, עליית השכר (ושכר המינימום), הפיחות האחרון בשקל והעלייה במחירי השילוח הובילו אותנו לעדכן כלפי מעלה את תחזית האינפלציה ל-2.7 אחוזים ב-12 החודשים הבאים. גבוה מהציפיות הגלומות בשווקים.

 

יתרות המט"ח של בנק ישראל, עלו לרמה הגבוהה ביותר מזה כשנה וחצי.

כ-3 חודשים מפרוץ המלחמה ויתרות המט"ח של בנק ישראל חזרו לעלות (204 מיליארד דולר בסוף דצמבר), בעיקר בשל המשך שיערוך כלפי מעלה של היתרות (חלקם מוחזקים במניות). זוהי הרמה הגבוהה ביותר של יתרות מט"ח מזה כמעט שנתיים והם מהווים קרוב ל-40 אחוזים מהתוצר. הדבר מחזק את הערכתנו שבמקרה של החרפה נוספת במלחמה, יש לבנק ישראל מספיק כלים (ודולרים) כדי למנוע פיחות חריג נוסף בשקל.

 

הצריכה הפרטית ממשיכה להתאושש בדצמבר.

נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי בדצמבר ממשיכים להראות עלייה עקבית בפעילות בכל הענפים (בקצב שונה כמובן). בשבועות האחרונים בלטו הרכישות של מוצרי תעשייה וקמעונאות, חלק מכך כנראה השלמת רכישות שנדחו מתחילת המלחמה. במקביל, גם סנטימנט החברות משתפר כך על פי סקר מגמות בעסקים של הלמ"ס לדצמבר שהראה שיפור משמעותי בפעילות הנוכחית ברוב הענפים: סנטימנט החברות בענפי התעשייה, המסחר הקמעוני והשירותים חיובי. בענפי הבינוי והמלונאות המדדים עדיין שליליים (אבל פחות בהשוואה לנובמבר) לאור המלחמה ומחסור בעובדים.


קופת גמל להשקעה | תיק השקעות מנוהל באמצעות מסלולי השקעה מגוונים

 קופת הגמל להשקעה של חברת הראל מאפשרת פתיחה של תיק השקעות עם יתרונות רבים עלינם ניתן לקרוא בכתבה שכתבנו בנושא. אחד מהיתרונות עליהם נשים דגש הפעם הינו מגוון המסלולים הקיימים והאפשרות לנייד כספים בין המסלולים בהתאם להערכות, רמת הסיכון שהגדרנו בתיק ההשקעות והמטרות שהוגדרו בקופת הגמל להשקעה.או ליצור עמנו קשר/לשלוח הודעת ווטסאפ ישירות לטלפון 050-8494444.

או במייל: info@preplan.co.il 


פריפלן - פמילי אופיס, עוסקת בתכנון פיננסי ופנסיוני, פיננסים השקעות ופנסיה עם ותק של מעל 15 שנים, האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות ט.ל.ח

Comments


bottom of page